12/01/2007

Bio-ethanol voor Volvo XC60

Bio-ethanol voor Volvo XC60

Uitgegeven: 21 december 2006 09:38

De Volvo XC60 concept car is voorzien van de nieuwe 3,2-liter zescilinder motor die voor deze gelegenheid is omgebouwd voor het gebruik van bio-ethanol.
 
De nieuwe 3,2-liter zescilinder lijnmotor is voor de Volvo XC60 omgebouwd voor het gebruik van bio-ethanol. Met deze schone brandstof levert die krachtbron 265 pk en een maximaal koppel van 340 Nm. Op normale benzine geeft hij 238 pk en een maximaal koppel van 320 Nm. Volvo claimt dat de XC60 met zijn schone krachtbron in 8,2 seconden van 0 naar 100 sprint en een maximumsnelheid haalt van 228 km/u. Als gemiddeld verbruik is 12,3 liter per 100 km opgegeven; dat komt neer op 1:8,1.
Bio-ethanol wordt gewonnen uit plantenresten zoals afval uit de bosbouw, suikerbieten en graan. Met het gebruik van E85, de brandstof die eruit wordt gewonnen, neemt de uitstoot van koolstofdioxide af met tachtig procent. In Europa zijn 23 bio-ethanol-fabrieken. In 2008 moeten dat er zestig zijn. Op het moment wordt jaarlijks 2,7 miljard liter van het goedje geproduceerd. In 2008 moet dat het drievoudige zijn.

16:41 Écrit par Vincent dans Général | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : biobrandstoffen, volvo |  Facebook |

Commentaires

Geachte,

Senator Luc Willems (Open Vld) stelde een parlementaire vraag over bio-ethanol. U vindt hier de vraag en het antwoord van de minister.

Hoogachtend,

Yannick Ottoy
Medewerker Luc Willems

Mondelinge vraag van de heer Luc Willems aan de vice-eersteminister en minister van Financiën, aan de minister van Mobiliteit en aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over «de mogelijkheid om bio-ethanol te gebruiken in België» (nr. 3-1407)
Mme la présidente. – M. Bruno Tobback, ministre de l’Environnement et ministre des Pensions, répondra. De voorzitter. – De heer Bruno Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen, antwoordt.
M. Luc Willems (VLD). – De heer Luc Willems (VLD). – Biobrandstoffen worden gewonnen uit plantaardig of dierlijk materiaal, zijn vloeibaar of gasvormig en kunnen fossiele brandstoffen zoals benzine of diesel vervangen. Een voorbeeld hiervan is bio-ethanol, momenteel wereldwijd de meest gebruikte biobrandstof. In Brazilië rijdt bijvoorbeeld 30 procent van de auto’s op ethanol uit suikerriet. Ethanol is een alcohol dat zonder aanpassingen aan de motor tot 5 à 20 procent met benzine kan worden vermengd. Verschillende fabrikanten, waaronder Ford, Volvo en Saab, produceren zogeheten flexifuel cars. Deze speciale personenwagens kunnen op gewone benzine rijden, maar ook op mengsels met een ethanolpercentage tot 85 procent. Die fabrikanten zijn bereid die wagens aan dezelfde prijs aan te bieden als hun traditionele modellen.
In België blijkt het vandaag niet mogelijk om op bio-ethanol te rijden, omdat de tankstations in België enkel Diesel, de twee traditionele soorten benzine en LPG kunnen aanbieden. Er bestaat geen aangepaste norm voor de zogehete E85. De enkele milieubewuste gebruikers die een aangepaste wagen kochten, zijn de facto verplicht op benzine te rijden. De nieuwe brandstof aantrekkelijk maken is nochtans een goede manier om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.
Deelt de minister mijn mening dat bio-ethanol, gezien de gunstige weerslag ervan op het milieu, prioritair zou moeten worden ingevoerd?
Welke maatregelen moet de minister nog nemen alvorens het mogelijk wordt in België bio-ethanol te tanken?
Wanneer zal het mogelijk zijn bio-ethanol te tanken?
M. Bruno Tobback, ministre de l’Environnement et ministre des Pensions. – De heer Bruno Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen. – Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen bio-ethanol en E85, een aparte soort van bio-ethanol. Ingevolge de wet van 10 juni 2006 betreffende de biobrandstoffen, mag vanaf 1 oktober 2007 de loodvrije benzine die in België wordt aangeboden maximum 7% bio-ethanol bevatten. E85, bestaande uit 15% fossiele benzine en 85% bio-ethanol, kan alleen in specifieke types van voertuigen worden gebruikt, de zogenaamde Blex Fuel, waarvan op dit ogenblik maar drie merken worden aangeboden op de Europese markt. Duitsland heeft ervoor gekozen in de toekomst alleen nog E85 vrij te stellen van accijnzen. Voor die brandstof geldt echter geen Europese norm; elk land mag dus op zijn grondgebied normen opstellen voor die brandstof.
In ons land is op 22 november 2006 een koninklijk besluit gepubliceerd dat in de mogelijkheid voorziet om niet-genormeerde biobrandstoffen - zoals E85 - aan te bieden, maar alleen aan de distributiepunten die toegankelijk zijn voor eindgebruikers die expliciet betrokken zijn bij een specifiek project. Dat betekent dat voor de "captieve vloten’ of bedrijfsvloten E85 nu al beschikbaar is. Voor de andere voertuigen is de situatie in België anders dan in Duitsland en Zweden. Zweden heeft er uitdrukkelijk voor gekozen die brandstof op zeer grote schaal te ontwikkelen, met miljoenen overheidssteun door accijnsvrijstelling en met de uitdrukkelijke doelstelling die ethanol ook in grote mate intern te produceren op basis van binnenlandse grondstoffen, met name hout. In die context kunnen we hun keuze perfect begrijpen. In België echter moeten we al heel wat moeite doen om die 7% ethanol te kunnen betrekken uit milieuvriendelijke ethanol, en geen beroep te moeten doen op palmolie of Braziliaanse ethanol die niet altijd van milieuvriendelijke oorsprong is en omwille van het transport naar België op het gebied van de CO²-balans niet zo voordelig is.
Ik weet dus niet of op korte of middellange termijn in België het gebruik van E85 zal worden verruimd. Er moeten in ieder geval nog heel wat voorwaarden worden vervuld vooraleer naast de captieve vloten ook andere voertuigen die brandstof mogen gebruiken. We blijven deze zaak uiteraard onderzoeken, want we zijn voorstander van het gebruik van deze biobrandstof.
M. Luc Willems (VLD). – De heer Luc Willems (VLD). – Ik dank de minister voor dit duidelijke antwoord. Er is dus nog geen oplossing gevonden. Ik leid daaruit af dat op het vlak van innovatie nog heel wat budgetten moeten worden vrijgemaakt om het gebruik van deze brandstof mogelijk te maken.


Écrit par : Yannick Ottoy | 16/02/2007

Les commentaires sont fermés.